Official website of the Bulgarian Individual Championship (Women) 2012, Panagyurishte, Bulgaria, 18 - 28.04.2012

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български


Р Е Г Л А М Е Н Т
НА 61-ТО ДЪРЖАВНО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО
ПО ШАХМАТ ЗА ЖЕНИ – ФИНАЛ,
20–28.04.2012 Г., Панагюрище


1.ОРГАНИЗАТОР:
Българската федерация по шахмат, със съдействието на "Асарел-Медет" АД и Община Панагюрище. 2.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:
Да излъчи Държавната шампионка за 2012 г. 3.ДАТА И МЯСТО:
Първенството се провежда от 20 до 22.04.2011 г. в гр. Панагюрище
при любезното домакинство на хотел „Каменград”. 4.СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Първенството се провежда по кръговата система - всеки срещу всеки в 9 кръга. 5.КОНТРОЛ НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА:
Контролата за игра е 90 минути за 40 хода и 30 минути на състезателка за завършване на партията
с допълнително време още от първия ход по 30 секунди преди всеки изигран ход. 6.ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ:
Времето за игра ще се измерва с електронни шахматни часовници DGT XL. 7.УЧАСТНИЦИ:
Право на участие имат следните 10 състезателки: Звание Състезател ЕЛО ФИДЕ Клуб 1 WGM Войска Маргарита 2316 Локомотив, Пловдив 2 WGM Виденова Ива 2301 Локомотив 2000, Пловдив 3 WGM Николова Адриана 2293 Локомотив 2000, Пловдив 4 WIM Раева Елица 2292 Пристис, Русе 5 WIM Любка Генова 2259 Локомотив, София 6 WIM Йорданова Светла 2116 Етър, Велико Търново 7 WIM Чилингирова Павлина 2109 Локомотив, Пловдив 8 Галунова Цвета 2046 ЦСКА, София 9 Иванова Симонета 1963 Михаил Тал, Червен бряг 10 Цекова Виктория 1876 Виктори, Благоевград 8.ПРОГРАМА: Дата Месец Ден Час Кръг 20 април петък 13:00 Техническа конференция 20 април петък 15:00 І 21 април събота 15:00 ІІ 22 април неделя 15:00 ІІІ 23 април понеделник 15:00 ІV 24 април вторник 15:00 V 25 април сряда 15:00 VІ 26 април четвъртък 15:00 VІІ 27 април петък 15:00 VІІІ 28 април събота 09:00 ІХ 28 април събота 14:00 Официално закриване Главният съдия, при необходимост и след консултации с БФ Шахмат и домакините, може да направи промяна
в предварителната програма, за което състезателките следва да бъдат предварително уведомени. 9.КЛАСИРАНЕ:
Класирането е в зависимост от: • Броят на спечелените точки. В случай на равенство, се прилагат следните допълнителни показатели за определяне на по-предно място: • Резултат от партиите между състезателите в същата точкова група. • По-голям брой победи. • Зонеберн - Бергер. • При равенство в точките, за да се определи шампионката,
ще се изиграе мач между две състезателки в деня на последния кръг, половин час след завършването му.
Мачът ще се състои от две партии по ускорен шах, като всяка ще разполага с 15 минути за цялата партия,
с добавяне на 5 секунди преди всеки изигран ход.
При равенство ще се играе партия „Армагедон“в която белите ще имат 5 минути, а черните – 4 минути.
Равният резултат в тази партия носи победа на състезателката с черните фигури.
Ако първото място се разделя от повече от две състезателки,
мачът се провежда между първите две по допълнителните турнирни показатели. Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри
в утвърдената от ФИДЕ компютърна програма „Swiss Manager”. 10.ВАЛИДНОСТ НА ПЪРВЕНСТВОТО: Първенството е валидно за международен и български рейтинг и има квалификационно значение. Среден коефициент на турнира (ФИДЕ) – 2157. Норма за международен майстор за жени – 6 точки от 9 партии 11.НАГРАДИ: 11.1. Класиралите се на първо, второ и трето място получават съответно златен, сребърен и бронзов медал. 11.2. Победителката получава купа на шампионка на България за 2012 год. 11.3. Допълнителни парични награди: І място – 1700 лв., ІІ място – 1200 лв., ІІІ място – 1000 лв., ІV място – 800 лв., V място – 700 лв., При равенство в точките, наградите не се делят, а се дават в зависимост от допълнителните показатели. 11.4. Класиралите се от VІ до Х място получават по 80 лв. за спечелена точка. 12.СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО: Турнирът се ръководи от следния съдийски състав: Главен съдия – гм Венцислав Инкьов, съдия Международна категория.. Заместник Главен съдия – мс Георги Живков, съдия на ФИДЕ Решенията на съдийското ръководство са задължителни, но могат да бъдат обжалвани
пред Турнирния комитет в състав: Председател: ................................................. членове: ....................................................................... Контестации се подават не по-късно от 1 час след съдийското решение, придружени от такса
в размер на 100 (сто) лв. Решението на Турнирния комитет е окончателно.
В случай, че контестацията бъде уважена, сумата се връща на състезателката.
В случай, че бъде отхвърлена, сумата остава в полза на БФ Шахмат. 13.МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ: Лекар на турнира е д-р ...................................................... 14.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 14.1. Всички състезателки са длъжни да спазват Правилника на шахматната игра и настоящия Регламент
и да изиграят своите партии в духа на “феър плей” (fair play). 14.2. Турнирът се провежда по правилата приети на олимпиадата в Дрезден 2008 г. • Състезателките не могат да общуват помежду си по време на партиите. Предложения за реми могат
да се правят само след изиграни четиридесет хода и от двете страни
или след одобрение от главния съдия в три случая:
при трикратно повторение на позицията, вечен шах и теоретично реми позиция. • Когато двете състезателки се съгласят на реми без разрешение, се присъжда резултат 0:0. • Когато се прави явна демонстрация за повторение на ходовете, се присъжда резултат 0:0. • Състезателките трябва да са заели местата си пред шахматната дъска не по-късно
от 5 / пет / минути преди обявения час за започване на партията. • Състезателка, която не е заела мястото си пред шахматната дъска в обявения час
за започване на партията, губи партията и получава в резултат нула точки. • При неявяване и на двамата състезателки се присъжда резултат 0:0. 14.3. Не се разрешава отлагането на партии. 14.4. Записването на ходовете е задължително през цялата партия. 14.5. Не се разрешава предварително записване на ходовете, освен в случай на рекламация
по чл. 9.2 и 9.3 от Правилника за шахматната игра. 14.6. Член 10.2 от Правилника за шахматната игра не се прилага при тази игрова контрола. 14.7. След завършване на партията, състезателките предават на съдията оригиналните бланки,
с отразен резултат върху тях и подписани от двете състезателки. 14.8. Забранено е да се правят анализи в игралната зала. 14.9. Тютюнопушенето в игралната зала е абсолютно забранено. 14.10. Състезателките, които са завършили своите партии се считат за зрители,
и не им се разрешава да остават в игралното поле. 14.11. Строго е забранено да се носят мобилни телефони и други електронни средства за комуникация,
неразрешени от съдията, в зоната на състезанието.
Ако мобилен телефон на състезателка звънне или
е включен на вибрация, в зоната на състезанието по време на партията,
състезателката губи партията. Резултатът на противничката се определя от съдията. 14.12. Снимки със светкавици или допълнително осветление се разрешават само в първите 15 минути. 14.13. Всички състезателки са запознати с регламента и се задължават да го спазват. Главен съдия: ……………….......................................................... (гм Венцислав Инкьов, съдия Международна категория)

 


About us | Contact us | Terms and conditions | Chess tournaments | Chess games

© 2003-2021 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.